Inhuur buitenland

Ook buitenlandse Zelfstandigen kunnen onder bepaalde condities gebruik maken van de Nederlandse VAR-regeling.
De condities mogen we gerust een speldenkussen noemen en staat de VAR in veel situaties haaks op jurisprudentie, afspraken tussen landen en nationale – en internationale regelgeving.

Voorbeelden zijn:
Schengen, 183-dagen regel, 30%-regeling, tewerkstellingvergunning (TWV), verblijfsvergunning, fiscale constructies via belastingparadijzen, payrolling, werknemersrechten, E101, CAO’s, teveel om op te noemen.

Als het om buitenlandse Zelfstandigen gaat concluderen wij dat er niet te vroeg gejuicht moet worden.
Engelse bedrijven (de zogenaamde “Agencies”) zullen er nog minder van begrijpen, laat staan er begrip voor hebben.

Laat de afhandeling geschieden door een nationale vestiging van die onderneming en laat deze goed controleren of besteed het uit aan partijen die op dit gebied gespecialiseerd zijn.
Geef hier de cijfers van het gewenste postcode-gebied:  


Er zijn geen bedrijven gevonden.

Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR