Voorwaarden register

De ondernemer die zijn/haar onderneming registreert in het VAR-register dient de volgende zaken in ogenschouw te nemen:
  • de Zelfstandige heeft de Nederlandse nationaliteit
  • de Zelfstandige is in Nederland woonachtig
  • Zelfstandige heeft géén juridisch geschil met de Opdrachtgever of de Belastingdienst lopen
  • er is géén sprake van een surseance/faillissement van Zelfstandige/Opdrachtgever
Indien een van deze zaken niet het geval is, neem dan contact op met The Compliance Factory !
 
Attentie: moet een VAR nog aangevraagd worden ?

Indien de Zelfstandige géén VAR-verklaring bezit en deze nog moet aanvragen, dan bieden wij ondersteuning.
Neem ook "Invulinstructie VAR" goed door (zie Publicaties).
Indien de Zelfstandige nog géén VAR-verklaring bezit en deze wél heeft aangevraagd, dan is het mogelijk om registratie alvast in te regelen.
De status zal kenbaar gemaakt worden, totdat voldaan is aan de criteria waarbij geldt dat een volledig juiste VAR-verklaring aangetoond is.

Indien de Zelfstandige met een holdingconstructie werkt, neem contact op ! Hier liggen knelpunten die vooral te maken hebben met de omschrijving van de werkzaamheden en wie als de werkelijke Opdrachtgever aangemerkt kan/zal worden.
  
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR