VAR-register

Zelfstandigen en Opdrachtgevers dienen zich vooraf te verzekeren dat een VAR-verklaring voldoet aan de eisen om Zelfstandigheid te garanderen.
De VAR-verklaring heeft o.a. een maximale geldigheid van ťťn kalenderjaar en kent een identificatieplicht. Dat levert practische problemen op die door VAR-register.nl opgepakt en opgelost worden.

Het VAR-register heeft als doel te voorkůmen dat Zelfstandigen en Opdrachtgevers zeer veel bezig zijn met het aantonen en bespreken van de gevolgen van een VAR-verklaring.
Door via VAR-register.nl het verplichte controlewerk te centraliseren wordt veel (personele) tijd en geld bespaard en grotere zekerheden gecreŽerd.
Het kost de
Zelfstandige maximaal 2 factuurabele uren om vele uren omzetverlies (zie de knelpunten in "De VAR") en bijkomende kosten te besparen !
De
Opdrachtgever ontziet zijn eigen organisatie van een administratieve berg en een hoeveelheid werk waarvan het meeste als "arbeidsintensieve rompslomp" betiteld kan worden.
Klik de links aan om te constateren dat dit geen onzin is.

Het VAR-register realiseert door de preventieve en open aanpak:
  • vůůr de inzet bestaat duidelijkheid omtrent de status van de Zelfstandigheid
  • het aanbieden en reageren op aanvragen blijft snel en zal niet opgehouden worden door papierwerk (overleggen kopiŽn, identificatie, etc.).
  • de basis van de overeenkomst kan worden bepaald (Arbeidsovereenkomst, Overeenkomst van Opdracht)
  • de werkelijke waarde van een verklaring is gecontroleerd (inhoud, einddatum, toepasbaarheid voor nieuwe opdrachten, etc.)
  • het verlopen van een verklaring wordt zorgvuldig bewaakt en vroegtijdig gesignaleerd
  • wetswijzigingen worden tijdig aan IEDEREEN gecommuniceerd. Nu is men veelal afhankelijk van communicatiemomenten met deskundigen of hoort/leest men "bij toeval" eens iets, hetgeen vaak (te) laat is.
Tenslotte zal het VAR-register blijven reageren op de behoeftestellingen die vanuit Zelfstandigen, Opdrachtgevers of andere belanghebbenden aangereikt worden. 
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR