Privacy

Wij vragen op diverse plaatsen op de website om persoonsgegevens.
Persoonsgegevens herleiden naar individuen, op basis van een telefoonnummer, e-mail- of huisadres.
VAR-register.nl streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van VAR-register.nl achterlaat zo te verwerken en te beheren, dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel u, op uw eigen verzoek, te kunnen informeren over VAR-register.nl. Daarnaast worden bij (online) registratie gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, VAR -gegevens en andere gegevens die voor VAR-register.nl relevant zijn voor een registratie.
De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of uw registratie te kunnen beoordelen.

Alle aan VAR-register.nl verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door VAR-register.nl aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.
Indien u of VAR-register.nl geen voortzetting van de relatie wenst zullen alle gegevens die niet verbonden zijn aan een bewaarplicht vernietigd worden. Dit geschiedt zonder kennisgeving.

Op de site van de Onderneming wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies' om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website beveiligd af te kunnen stemmen op uw individuele voorkeuren.

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheersd door Nederlands recht. VAR-register.nl mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op de website worden geplaatst.
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR