FAQ (Frequently Asked Questions)

Vraag: wat heb ik er aan om hier mijn VAR-gegevens te noteren ?
Antw.: in dit register kan iedereen jouw VAR zien/downloaden en hoef je niet de spullen mee te zeulen of iedere keer van alles op te sturen en jezelf te identificeren. Scheelt tijd en geld ! En je kan je aandacht op de lopende opdracht houden. Is ook wel zo netjes.

Vraag: die identificatie kan toch heel eenvoudig door een kopie van mijn paspoort op te sturen ?
Antw.: dat is niet de identificatie die geldig is. De identificatie dient conform de LB-normen te gaan en dan is een kopie opsturen onvoldoende. De opdrachtgever MOET je zien en dat vastleggen. Als die dat niet doet, tja, dan is de boete voor hem. Zie publicatie over Identificatieplicht.

Vraag: is het gratis ? Wanneer moet ik er voor betalen en hoeveel ?
Antw.: Deelname is gratis en daarna is jouw VAR bereikbaar voor anderen. Wil je een certificaat, dan kost dat een kleine bijdrage.
 
Vraag: ik maak gebruik van Zelfstandigen. Wat is voor mij het nut ?
Antw.: de VAR kent diverse controles en administratieve eisen. Het bijhouden van de afloopdatums, de geldigheid voor de opdrachten die je voor hem/haar hebt zijn de eenvoudigste voorbeelden. Nu kan je heel snel controleren, zonder zelf tijd te moeten besteden aan dit traject. En je krijgt essentiele signalen die schade voorkomen.

Vraag: wie zit er achter de website ? Een detacheringsbureau of zoiets ?
Antw.: Karl van der Horst. Deze is zeeeeeeer bekend met de problematiek rondom de VAR en al sinds 1985 bezig met de materie rondom zelfstandigheid. De gegevens zijn voor niemand inzichtelijk (want dat is de werkelijke angst (en vraag) die achter jouw vraag zit).

Vraag: als ik mijn freelancers vraag om hun VAR daarop te zetten, dan wil ik niet hebben dat anderen die ook in kunnen zien. Werkt dat ook zo ?
Antw.: indien de Zelfstandige zelf registreert, hetgeen wij adviseren, dan bepaalt die zelf wie mag inzien en wie niet. Als jij dat wilt voorkomen, dan moet je zelf de gegevens gaan vastleggen. Dan moet je kiezen voor het duurste abonnement. Zie toelichtingen en prijslijst.
Overigens moet je jezelf afvragen wat het nut in jouw vraag is. Die Zelfstandige is toch niet "van jou" ?!

Vraag: als wij het zelf denken ook te kunnen doen, waarom zou ik dan 25 euro per maand hieraan betalen ? Ik ben een opdrachtgever die ook Zelfstandigen detacheert/inhuurt.
Antw.: als je eens uitrekent hoeveel tijd je kwijt bent en hoeveel je kwijt bent aan: frankeren, dossiers, personele bezetting, efficiency, zou je die tijd dan niet beter kunnen besteden aan het uitbreiden van je klantenkring en opdrachten ? Wij zijn ervan overtuigd dat en jouw tijd en het verminderen van focus je aanzienlijk meer kost dan 25 euro per maand !! En met alle respect: nu weet je ook zeker dat alles op tijd gesignaleerd wordt en niet op het laatste ogenblik.

Vraag: ben ik nu ook van de WKA en accountantsverklaring af ? (gevraagd door Opdrachtgevers en Zelfstandigen)
Antw.: Eerst wat betreft de WKA: niet in alle gevallen. Indien er sprake is van een Eenmanszaak, dan is er sprake van een IB-verplichting en die zit niet in de Inlenersaansprakelijkheid. Is er sprake van een BV of andere rechtsvorm, dan kan er WEL risico's zijn. Immers, als die partij GEEN LB en/of premies afdraagt, dan kan je alsnog daarvoor nagevorderd worden. Inlenersaansprakelijkheid of WKA staan LOS van de VAR-verklaring !!
Dan wat betreft de accountantsverklaring: wij weten dat dit een (vooral in de IT) gehanteerde methodiek is die middels controles achteraf "zekerheden" moet bieden aan opdrachtgevers. Ook deze heeft niets met de VAR te maken en alleen met de Inlenersaansprakelijkheid/WKA. Zie hierover de opmerkingen in de invulinstructie.

Vraag: ik heb een Holding en werkmaatschappij. Wie moet er nu een VAR aanvragen ?
Antw.: Daar waar je loon van geniet, daar vanuit vraag je de VAR aan. Overigens is het wel zo dat je een VAR aanvraagt voor de opdrachtgever en NIET voor een onderneming die ook van jou is. Daar prikt men doorheen en de gevolgen zijn desastreus. Ga er integer mee om !
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR