Check

In VAR-register.nl wordt gesproken over Zelfstandigen, Opdrachtgevers en Adverteerders.
Om de zaken te versnellen informeren wij u hier wat u bij de hand dient te hebben als u overgaat tot inschrijven, inloggen, etc.
Mocht u hierop willen reageren of ontbreekt er iets in uw ogen, dan vernemen wij dat graag.

Algemeen

Inloggen kan alleen indien men ingeschreven is. Is men de codes vergeten, dan kan men zich tot ons wenden.

Zelfstandige
Inschrijving: zorg dat u uw inschrijfnummer Kamer van Koophandel bij de hand hebt.

VAR-verklaring vastleggen
- u moet ingeschreven zijn
- Dan vervolgt u met:
1. VAR-verklaring bij de hand hebben
2. Inloggen
3. Check of de Belastingeenheid ingevuld is
4. Vul de VAR-gegevens in
5. Vul in wanneer u de aanvraag ingestuurd hebt
6. Vul de bevestigingsgegevens van de Belastingdienst in/aan.

Opdrachtgever
Inschrijving: zorg dat u uw inschrijfnummer Kamer van Koophandel bij de hand hebt.

Opvragen VAR-details:
- u moet ingeschreven zijn
1. zorg dat u het nummer van de VAR heeft f het nummer van de Kamer van Koophandel van de onderneming die u wilt inhuren f de bedrijfsnaam van de onderneming die u wilt inhuren
2. Inloggen
3. Vul de gegevens in die de gezochte VAR identificeren

Attentie
Heeft u een abonnement op onbeperkt opvragen, dan krijgt u van iedere door u opgevraagde VAR de details te zien.
Heeft u gn abonnement, dan krijgt u alleen gegevens te zien van maximaal n VAR.

Zelf vastleggen VAR-registraties
- u moet ingeschreven zijn
- u huurt Zelfstandigen in en wilt zelf gebruik maken van invoer, onderhoud en signalen in en vanuit VAR-register.nl., waarbij de vastgelegde gegevens alleen aan u getoond kunnen worden
1. Zorg dat u de VAR-verklaring bij de hand hebt
2. Inloggen
3. Onderhouden, opvragen gegevens mbt alle door u ingevoerde VAR-verklaringen

Adverteerder
Inschrijving: zorg dat u uw inschrijfnummer Kamer van Koophandel bij de hand hebt.
Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR