Registreer en regiseer !

De Belastingdienst en UWV mogen informatie over VAR-verklaringen niet openbaar maken ten gevolge van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Zij erkennen de noodzaak en voordelen van het register.

Kijken we naar de praktijk, dan constateren we dat de verplichte controles een molensteen om de nek van iedere Zelfstandige en diens Opdrachtgever(s) zijn.
Het VAR-register levert de oplossing voor de praktijkproblemen en helpt Zelfstandigen en Opdrachtgevers in practische en theoretische zin.

Meer uitleg en toelichting vindt u in o.a. "De VAR" en "VAR-register" en voor de minder leeszuchtigen worden de antwoorden ook snel gevonden in dit document met vragen van Zelfstandigen en Opdrachtgevers en de antwoorden daarop.

VAR-register is GRATIS en er wordt alleen een factuur gemaakt indien men GEEN zelfstandige is of indien men een certificaat wil hebben.


> Laatste informatie

Belastingdienst draait VAR-WUO terug
Zoals door ons voorspeld draait de Belastingdienst soms de VAR-WUO terug en na bezwaar en horing oordeelt zij dat de VAR-row van toepassing was (inclusief een fictief dienstverband !!).
Voorkom dat u de volgende wordt en check met ons !
De consequenties voor de opdrachtgever op arbeidsrechtelijk gebied en voor de Zelfstandige op fiscaal gebied wilt u niet leren kennen.
Laat u daarom goed informeren over de criteria en risico´s: economische afhankelijkheid (te weinig opdrachtgevers), gezag (inhoud van contract), persoonsgebonden arbeid, de aanvraag (feiten zijn anders dan aanvraag) en de gelijkstelling.
Neem geen risico en neem contact met ons op !! 0345-531700

VAR-aanvraag
Allereerst raden wij iedereen aan een kopie te maken van hetgeen men invult. Dit kan later heel goed van pas komen.
Indien men problemen voorziet men een verlenging, omdat er langdurig sprake is van dezelfde opdrachtgever, dan kan men contact opnemen met The Compliance Factory BV (0345-531700: Karl van der Horst) voor wat waardevolle tips !

Identificatieplicht
Hoe moet de identificatieplicht gedaan worden ? Zie de publicatie. Iedere afwijking vergroot de kans van een onbespreekbare boete !

Zoeken
 


Publicaties

Voorbeeld automatische VAR 2010


VAR-aanvraagformulier


Invulinstructie VAR